026-840 39 19   |   info@bgwoon.nl   |  Login

  100% NO CURE NO PAY

Zit de makelaarscourtage in de 'kosten koper'?

Nee, onder 'kosten koper’ vallen de kosten waarvan de overheid heeft bepaald dat deze worden toegevoegd aan de overdracht van een woning. Deze kosten zijn 2% overdrachtsbelasting, de notariskosten voor het opmaken van de leveringsakte en de kosten voor het inschrijven daarvan in de registers van het Kadaster.

Als de verkopende partij een makelaar heeft ingeschakeld, dan komen de kosten hiervan voor rekening van de verkoper. De verkopende makelaar is immers belangenbehartiger van de verkoper en niet van de koper. De makelaarscourtage voor een aankopende makelaar komt uiteraard wel voor rekening van de koper.