026-840 39 19   |   info@bgwoon.nl   |  Login

  100% NO CURE NO PAY

Wat is een optie?

Een optie geeft, juridisch gezien, een partij de keuze om door een eenzijdige verklaring een koopovereenkomst met de andere partij te sluiten. Partijen zijn het dan eens over de voorwaarden van de koop, maar de koper krijgt bijvoorbeeld nog een week bedenktijd. Voor de aankoop van een nieuwbouwwoning is zo’n optie gebruikelijk. Voor de aankoop van een bestaande woning niet.

Bij bestaande woningen wordt het begrip 'optie' dan ook vaak onterecht gebruikt. Het heeft in dat geval meer de betekenis van een toezegging, die een verkopende makelaar kan doen aan een belangstellende. Zo’n toezegging kan bijvoorbeeld inhouden dat een belangstellende een paar dagen de tijd krijgt om na te denken over een bod.

De makelaar zal in de tussentijd niet met een andere partij in onderhandeling gaan. De belangstellende kan deze tijd bijvoorbeeld gebruiken om zich te verdiepen in de financiering of gebruiksmogelijkheden van de woning. De belangstellende kan een optie niet eisen; de verkoper en de verkopende makelaar beslissen zelf of er in het onderhandelingsproces bepaalde toezeggingen worden gedaan.