026-840 39 19   |   info@bgwoon.nl   |  Login

  100% NO CURE NO PAY

Hoe komt de koop tot stand?

Als verkoper en koper het eens zijn over de belangrijkste zaken (over het algemeen de prijs, opleveringsdatum en eventuele ontbindende voorwaarden), legt de verkopende makelaar de mondelinge afspraken schriftelijk vast in een voorlopig koopcontract.

Zodra beide partijen het voorlopige koopcontract hebben ondertekend en de koper een afschrift hiervan heeft ontvangen, treedt voor een particuliere koper de wettelijke bedenktijd van drie dagen in werking. Binnen deze tijd kan de koper alsnog afzien van de aankoop van de woning.

Als de koper dat niet doet, de financiering rond heeft en aan eventuele andere ontbindende voorwaarden is voldaan, dan zal op de afgesproken opleveringsdatum de overdracht plaatsvinden bij de notaris.

Belangrijk om te weten is dat u als koper niet automatisch een ontbindende voorwaarde krijgt. Wilt u bijvoorbeeld een ontbindende voorwaarde voor de financiering, dan moet u dit melden bij het uitbrengen van uw bod. Het is dan ook belangrijk dat de partijen het eens zijn over aanvullende afspraken en ontbindende voorwaarden voordat het voorlopig koopcontract wordt opgemaakt.