026-840 39 19   |   info@bgwoon.nl   |  Login

  100% NO CURE NO PAY

Heeft de makelaar recht op intrekkingskosten na het intrekken van de opdracht?

Artikel 6 lid 3 van de Algemene Consumentenvoorwaarden Makelaardij bepaalt dat de consument bij het intrekken van de opdracht niet schadeplichtig is. De makelaar heeft volgens deze voorwaarden wel recht op vergoeding van de gemaakte kosten (zoals genoemd in artikel 17) en, indien en voor zover bij het verstrekken van de opdracht overeengekomen, op een percentage van het loon.

Bij BuitengeWOON makelaars gaan wij nog een stap verder en brengen wij u standaard helemaal geen intrekkingskosten in rekening als u na verloop van tijd niet tevreden bent en de opdracht in wilt trekken. U betaalt in dat geval geen boete, geen kosten voor de standaard servicepakketten en geen loon. De enige kosten, die wij u (tussentijds) in rekening brengen, zijn de kosten van eventuele extra diensten.