026-840 39 19   |   info@bgwoon.nl   |  Login

  100% NO CURE NO PAY

Disclaimer

Betrouwbaarheid en verantwoording

Deze website wordt u aangeboden door BuitengeWOON makelaars. Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend. Ondanks de zorg en nauwkeurigheid waarmee de informatie wordt samengesteld, kan dit materiaal informatie bevatten die incorrect en/of incompleet is. BuitengeWOON makelaars is niet aansprakelijk voor de directe of indirecte schade die een gevolg is van het gebruik van de informatie van deze website. BuitengeWOON makelaars behoudt het recht om zonder voorafgaande waarschuwing correcties en veranderingen in de termen en condities, informatie, logo’s, afbeeldingen en foto’s aan te brengen. Bepaalde hyperlinks (verwijzigingen buiten het domein www.bgwoon.nl) in onze site brengen u naar sites van derden, waarbij BuitengeWOON makelaars niet aansprakelijk is voor de daar aangeboden informatie.

 

Copyrights

Op de inhoud van deze site (alle teksten, beelden, geluiden en programmatuur en databanken) rusten intellectuele eigendomsrechten, waaronder in ieder geval begrepen moet worden auteursrecht, databankenrecht en merkenrecht. Het is niet toegestaan hetgeen u op deze site aantreft te exploiteren of te verveelvoudigen of anderszins te verhandelen zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van BuitengeWOON makelaars.